Historie stanice (1927 - 1940) (Židlochovice)

V roce 1927 vznikla Výzkumná včelařská stanice v Židlochovicích u Brna, vznikem tohoto výzkumného pracoviště se splnilo dávné přání moravskoslezských včelařů.Stanice byla umístěna v upraveném skleníku zámeckého parku, její přednosta a zakladatel byl Doc.Dr.Antonín Schónfeld (1869-1958).Zde nablízku měla být také založena včelařská farma pro 100 včelstev.K tomu nedošlo,nebyly již pozemky.V Židlochovicích se začínalo takřka z ničeho, včelstva žádná, a tak se musela opatřit od místních včelařů (dary, nákupy), a pak již rozmnožováním, takže v r. 1928 bylo zde již 34 včelstev.Vzhledem k tomu, že v tomto prostředí nebyly vhodné podmínky pro řešení zakladních otázek včelařské praxe, byla zde totiž velmi chudá, krátká nárazová snůška z akatů, rozhodlo se také i s ohledem na posudky nejvyššího kontrolního úřadu stanici přemístit.Přicházely zde v úvahu Českomoravská a Drahanská vysočina.Po bližším osobním průzkumu padlo rozhodnutí na Prostějov.

 

          Budova stanice (1927)  

 

    Včelnice u skleníku (1934)

 

 

     Doc.Dr.Schónfeld a Ing.Jiří Savvin (1931)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historie stanice (1940 - 2001) (Prostějov)

Koncem března r.1940 bylo přestěhování zařízení stanice z Židlochovic včetně 18 včelstev  provedeno a 1.dubna činnost stanice již oficiálně zahájena.Při volbě budovy pro stanici, která byla postavena v roce 1810 se rozhodl správce stanice pro bývalou mateřskou školu ve Vodní ulici v blízkosti rybníku a parku s větším množství medonosných stromů.Budova a prostory měli být provizorní. Město chtělo pro stanici postavit novou budovu a dalo pro tento účel 3,5 mil.korun.Plány byly již vypracovány, ale ke stavbě však nedošlo, neboť v r. 1941 vyšel zákaz staveb.Kočování se včelami nebylo možné, jelikož na vysočině byla německá vojska a tak se včelstva umístnila do Prostějoviček v blízkosti lesa.Po ukončení války se včelstva umístnila do lesniho prostoru Žlebu s ideální pastvou hlavně z malin a medovicových snůšek z jedlí.V roce 1953 byla tato farma přemístněna dle směrnic voj.velitelství k hájence Brněnka u Bousína do drsnějšího a pastevně již nikoliv tak dobrého.V roce 1943 se postavil včelín v blízkosti železniční zastávky Bělecký mlýn, kde ze záčatku bylo umístněno 30 včelstev, až na konečných 75. V blízkosti včelínu se vybudovala i oplozovací stanice na 80 oplodňáčků.V roce 1950 došlo k vypracování základních návrhů na stavbu nové včelařské budovy, stanice byla však v důsledku rozličných postupů převedena 1. ledna 1951 pod správu Čsl. státních statků.Stavba byla přesunuta na dobu pozdější, stanice zde byla 61 let.Vedoucí stanice byly J.Sawin (1940-1958), Dr.D.Škrobal (1958-1985), Rndr.P.Krieg (1985-2017).Výzkumné úkoly byly mimo jiné např.měření úlové teploty, úlová otázka atd.V roce 1944 byl Ing.J.Sawinem vyvinut legendární moravský univerzál, který se testoval v rozdílných rámkových rozměrech (39x24, 39x30, 37x30), tento úl se vyráběl do roku 1985.V 80.letech se vybudovala v Přerově další včelnice, zpočátku zde bylo 30 včelstev až na konečných 95, včelnice se nachází v lužním lese chraněné oblasti Žebračka.Hlavní zdroje snůšky jsou řepka (česnek) a lípa.

V roce 2001 byl poslední včelařskou sezónou ukončen provoz stanice v Prostějově.                                                                          

 

 

Budova stanice ve vodní ulici (1940)


Včelnice u budovy (1943)

 

Kočovná stanice ve Žlebě u Prostějoviček (1946)

(stanoviště zde bylo do roku 1953)

Dr.D.Škrobal vedoucí stanice (1958-1985)   † 2009

 

Včelín Bělecký mlýn (1943)

(včelín dobudován v roce 1947)

 

Včelín Bělecký mlýn (1998) Moravské univerzály

( vlastněný firmou do roku 2010 ) 

 

Budova stanice (2001)

 

Včelnice u budovy (1998)

 

Kočovný vůz na r.m. 37x30 ( vlastněný firmou do roku 1996)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historie stanice (2002) (Přerov - Žeravice)

V roce 2002 byla včelařská stanice přestěhovaná do Žeravic u Přerova. Byla nově vybudovaná včelnice určená pro šlechtění včel cca 500 m od budovy stanice, která se nachází v katastru Lhotka.Včelnice se nachází u lesa, kde jsou v sezónu dvě až tři hlavní snůšky z řepky a lesa.Stanice vlastní další dvě včelnice, které se nacházejí v lužním lese chráněné oblasti Žebračka u Přerova.

 

Budova stanice (2004)

 

Chovná včelnice 500 m od budovy (2008)

 

Včelnice v Žebračce u Přerova (2010) (stanoviště 1)

 

Včelnice v Žebračce u Přerova (2010) (stanoviště 2)